Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça de vigilant de museu, equiparada al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix de la Fundació Pública Municipal Deu Font, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure reservat per a persona amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: del 4 de maig al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 28 de juny a l'11 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell