Objecte 

Provisió definitiva d’una (1) plaça d’auxiliar administratiu/iva, equiparada al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn reservat per a persona amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: del 8 de juliol al 28 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de contractació

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell