Objecte

Provisió definitiva de sis (6) places d’auxiliar de geriatria, equiparades al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix del Patronat municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure i amb una plaça reservada per a persona amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: del 6 de juliol al 25 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de contractació

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell