Objecte:

Provisió definitiva de quatre (4) places d’infermer/a, equiparades al grup A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral fix del Patronat municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 18 de febrer al 9 de març de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats finals de concurs de mèrits i proposta de contractació

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell