Objecte:

Provisió definitiva de dues (2) places de professor/a de violí, equiparades al grup A, subgrup A1, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure

Termini

Presentació de candidatures: del 18 de febrer al 9 de març de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats finals del concurs de mèrits i proposta de contractació

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell