Objecte:

Provisió definitiva d’una (1) plaça de professor/a de guitarra, equiparada al grup A, subgrup A1, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 18 de febrer al 9 de març de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats finals del concurs de mèrits i proposta de contractació

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell