Objecte:

Provisió definitiva de cinc (5) places de treballador/a social, subgrup A2, pertanyents a l'escala d'Administració especial, subescala tècnica i classe mitjana, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 25 de febrer al 16 de març de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Decret esmena error dni del llistat d'admesos

Resultats finals del concurs de mèrits i proposta de nomenaments

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell