Objecte:

Provisió definitiva d’una (1) plaça de tècnic/a de medi ambient, subgrup A1, pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica i classe superior, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 25 de febrer al 16 de març de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats finals del concurs de mèrits i proposta de nomenament

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell