Servei d'Atenció Domiciliària
Aquest servei comprèn un conjunt d'accions organitzades i coordinades que es porten a terme a la llar de l'usuari o usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars diverses. 

Servei de teleassistència
Aquest servei permet que, davant d'una crisi d'angoixa o soledat, caigudes, una crisi sanitària, etc., la gent gran, els discapacitats o els malalts que no necessiten una atenció permanent d'altres persones tinguin la seguretat que, tan sols prement un botó, podran establir contacte directe i immediat amb la central receptora, la qual els proporcionarà la resposta més adequada a les seves necessitats.

©2019 Ajuntament del Vendrell