Amb la finalitat de garantir la protecció de les dades personals, només es facilitarà informació (de caràcter personal) a la persona interessada, prèvia presentació d'un document oficial d'identificació, o al representant legal degudament acreditat (autorització o poders).
 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Horari d'hivern SAC Plaça Vella (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h. Els dilluns i els dimecres obert de 17 h a 19 h. 

- Dissabtes de 10 h a 13.15 h.

- Dissabtes tancats de l'any 2018: 6 de gener, 31 de març, 13 d'octubre, 8 de desembre, 22 i 29 de desembre.

 

Horari especial de Nadal SAC Plaça Vella (dilluns 24 i 31 de desembre)

- De 9 h a 13 h.

 

Horari d'estiu SAC Plaça Vella (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h. Dissabtes tancats.

 

Horari SAC Barris Marítims (excepte el 2 d'abril, 24 i 31 de desembre)

- De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

 

Horari d'atenció telefònica 010

- De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

 

Aquí tens tots els tràmits

 

Des d'aquí podeu accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions relacionats amb l'Ajuntament: com es poden fer, quí els pot fer i on es poden fer, així com descarregar les sol·licituds necessàries.

     

TRÀMITS DESTACATS

CLASSIFICACIÓ PER TEMES

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48