plgespetit05


El litoral del Vendrell el formen les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, les quals ofereixen unes característiques pròpies diferents entre si; com l’espai de protecció natural de les Madrigueres o la Reserva Marina de la Masia Blanca que conviuen amb una zona d’afluència turística. Aquesta diversitat d’ambients i d’usos tenen una dificultat a l’hora de gestionar aquests espais clau del municipi a causa del seu potencial turístic, econòmic i social.

L’Ajuntament del Vendrell, de forma voluntària, està compromès amb el medi ambient i la qualitat dels serveis a les platges del municipi, mitjançant la coordinació i la col·laboració de tots els departaments municipals i agents implicats que treballen en nom del consistori implantant un Sistema de Gestió Integrat Ambiental i de Qualitat, segons les normes ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008

Els compromisos que adquireix l’Ajuntament del Vendrell es basen amb les següents línies d’actuació:

  • Complir amb l’oferta de serveis de qualitat per garantir l’ús i el gaudi de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs amb unes condicions idònies d’accessibilitat, seguretat, confortabilitat i condicions higiènic-sanitàries, gestionant de forma adequada l’aigua, la sorra, els residus i la resta de serveis de la zona de bany adaptats a les necessitats de la societat.
  • Establir mecanismes de millora continua en la gestió de les platges, mitjançant la definició d’objectius i el control dels aspectes ambientals generats, així com prevenir la contaminació. Minimitzar l’impacte de les activitats que es desenvolupen a la zona e bany, garantint unes bones pràctiques ambientals.
  • Proporcionar serveis de qualitat a la zona de bany de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per aconseguir la màxima satisfacció de les persones usuàries.
  • Complir i fer complir la legislació ambiental vigent, així com la resta de normatives aplicables per garantir un bon funcionament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.
  • Afavorir la comunicació interna i externa amb criteris de transparència i promoure la formació i sensibilització de tots els agents, empreses concessionàries i proveïdors implicats en la gestió de les platges basades en la sensibilització, la formació ambiental, la qualitat i la satisfacció dels usuaris.

Per aconseguir-ho, l’Ajuntament del Vendrell defineix programes de gestió específics i estableix un òrgan de direcció del sistema de gestió integrat de les platges, del qual en formen part les regidories i departaments relacionats amb la zona de bany.

facebook_48twitter_48